Ден: 16.11.2022

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

Pulmonology on Air

Това глобално събитие ще свърже 3 континента, 15 болници и повече от 20 лекари в мисия да създаде образователно въздействие с глобален отпечатък