Учебна дейност

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

В Бронхологичното отделение се провежда и пълноценно обучение на студенти-медици, стажант-лекари  и лекари-специализанти от цялата страна по ендоскопските методи за диагностика и лечение в пулмологията:

* Упражнения за ендоскопска диагностика и терапия на белодробен карцином на студентите-медици –  IV-курс;

* Обучение на лекари-специализанти по програмата за специалностите „Гръдна хирургия“ (два месеца) и „Анестезиология и интензивни грижи“ (един месец);

* Индивидуално, 5-месечно, обучение в две нива (I ниво – 3 месеца, II ниво – 2 месеца) по „Бронхология“ за специалисти по „Пневмология и фтизиатрия„, „Гръдна хирургия„, „Детска хирургия„, „Педиатрия„, „Детска пневмология и фтизиатрия„, „Анестезиология и интензивни грижи„, „Оториноларингология„; За повече информация и подаване на заявление натиснете тук

* Индивидуални, 5-дневни, курсове за подновяване на сертификата по високоспециализираната дейност „БРОНХОСКОПИЯ”;