Най-съвременните, тренировъчни системи за овладяване на бронхоскопски и торакоскопски процедури: Bronch Mentor Simulator 2023 и LAP Mentor Express Simulator 2023

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

Най-съвременните, тренировъчни системи за овладяване на бронхоскопски и торакоскопски процедури: Bronch Mentor Simulator 2023 и LAP Mentor Express Simulator 2023

Катедра по белодробни болести към МУ-София, база Бронхологично отделение, УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД разполага с последен модел симулационни, тренировъчни системи за овладяване на бронхоскопски и торакоскопски процедури: Bronch Mentor Simulator 2023 и LAP Mentor Express Simulator 2023.

Bronch Mentor Simulator 2023 е последен модел високотехнологичен симулатор, който предоставя възможност за обучение и развитие на основни умения по флексибилна бронхоскопия. Той е признат от редица професионални дружества /ERS, CHEST и AABIP/, като изключително ефективен за придобиване на двигателни, когнитивни и координационни умения. Системата от обучителни модули и казуси води до придобиване на богат диагностичен и терапевтичен клиничен опит и значително се намалява времето за обучение при извършването на сложни бронхоскопски техники.

LAP Mentor Express Simulator 2023 е най-съвременният симулатор, който предоставя структурирана учебна програма с различни нива на трудност за придобиване на основни и напреднали торакоскопски умения. Системата осигурява визуализация максимално близка до реалната и дава възможност за придобиване на опит при прилагане на различни торакоскопски техники.

Tags: , , , , ,