105 години Медицински университет – София и Медицински факултет

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

105 години Медицински университет – София и Медицински факултет

Тържествено бе отбелязан празникът на Медицински университет – София и 105-тата годишнина от създаването на Медицински факултет. Церемонията се проведе в аулата на СБАЛАГ „Майчин дом”, в присъствието на цялото ръководство на университета, декани, зам.-декани, преподаватели и много гости.

Преди повече от век медицинската наука в страната ни намери сигурен пристан, благодарение на цялата българска медицинска и културна общественост в онези години, след многогодишни дебати и не малко усилия, каза ректорът на МУ-София акад. Лъчезар Трайков. „Медицинският университет се създава след повече от 30 години след Медицинския факултет, припомни той. Десетилетия наред продължаваме да сбъдваме мечтите и стремежите на хилядите преди нас – достойно да спазваме традициите, да градим една общност на споделени ценности и да допринасяме за развитието на българската медицина. С гордост от постигнатото и с нестихващ устрем за нови постижения в науката и практиката“, допълни акад. Трайков.
Според правилника на МУ-София, ректорът връчи дипломите на заелите академични длъжности „професор“ и „доцент“ за изминалата 2021-та година, а в словото си спомена и броя на новите доктори, доктори на науките и асистенти по факултети, спечелили конкурс или назначени през 2021 г.

Катедра белодробни болести при МФ на МУ-София е единствената в МУ-София, която е хабилитирала за 2020-2021г. четирима професори и петима доценти.

На церемонията бяха връчени традиционните награди на Медицинския факултет за научна дейност. С наградата за изключителни постижения и цялостен принос в областта на медицинската наука и практика на името на ПРОФ. СТОЯН КИРКОВ бе удостоен проф. д-р Димитър Костадинов, дм – Катедра по белодробни болести. Наградата наградата бе връчена лично от ректора на университета акад. Лъчезар Трайков, дмн.

Tags: , , ,