Европейски конгрес по бронхология и интервенционална пулмология – Мадрид 2023г.

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

Европейски конгрес по бронхология и интервенционална пулмология – Мадрид 2023г.

От 11 до 13 май в Мадрид (Испания) ще се състои 7-ми Европейски конгрес по бронхология и интервенционална пулмология (ECBIP2023) и XXVII Национален конгрес на Испанската асоциация по респираторна ендоскопия и интервенционална пулмология (AEER2023). Резюметата за участие в научната програма трябва да бъдат изпратени онлайн не по-късно от 15 януари 2023 г. За повече информация: https://ecbip2023aeer.com/

Tags: , ,