История на бронхологията

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

История на бронхологията

Началото е дадено от Prof. Gustav Killian, който през 1887 г. използвал за първи път инструмент за изследване на горни дихателни пътища, за да огледа трахеята без трахеостома.

Фиг. 1 – Проф. Густав Килиан по време на работа (източник wikipedia)

Chevalier Jackson (САЩ, 1865–1958) усъвършенства техниката. Мнозина го смятат за „баща на ендоскопията“ и смятат, че той по същество е измислил съвременната наука за ендоскопията на долните дихателни пътища и хранопровода, използвайки ригидни тръби с осветление – ригидна бронхоскопия (РБС) и ригидна езофагоскопия.

Фиг. 2 – Проф. Шевалие Джаксън наблюдава работата на екипа си (източник American Academy of Otolaryngology—Head and Neck Surgery Foundation)

Първият изчерпателен доклад за първичен карцином на бронха е представен от Adler през 1912 г., а през 1925 г. Vinson, Moersch и Kirklin за първи път използват тази техника за диагностициране на белодробен рак.

Ограниченията на РБС са свързани с обхват на бронхоскопа (до устията на сегментните бронхи), т.е. централно разположени изменения. Явява се необходимост от по-прецизна оценка на бронхиалната лигавица и верифициране на по-периферно разположени лезии в белия дроб. Това води до развитие на фибробронхоскопски апарати (ФБС).

През 1966 г. Prof. Shigeto Ikeda въвежда фиброоптичния бронхоскоп, а от 1968 г. стартира серийното производство на флексибилната техника. С въвеждане на фибробронхоскопа възможностите за ендобронхиална биопсия значително се повишават. След 1968 г. фиброоптичната бронхоскопия става основна диагностична процедура при белодробен рак.

Фиг. 3 – Проф. Шигето Икеда (източник wikipedia)

Tags: , , ,