Флексибилна бронхоскопия

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

Флексибилната бронхоскопия се провежда под локална (местна) анестезия.  Фибробронхоскопиите се извършват със фиброоптични и видео апарти на Olympus, Pentax, Fujinon. Най-често използваните биопсични техники са фиброщипкова биопсия, трансбронхиална биопсия със или без флуорографски (рентгенов) контрол, насочени спрямо предварителните данни от КТ на гръден кош. Взетите биопсични материали се транспортират незабавно в отделението по “Клинична патология” на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, където подлежат на допълнително обработване и изследване от специалист по клинична патология чрез светлинна микроскопия, а при необходимост се провежда допълнително имунохистохимични и генетични изследвания.