Научни съобщения

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

Научни съобщения в чужбина

Представени на конгрес на „Европейското респираторно дружество“ (ERS)

Представени на конгрес на „Европейската асоциация по бронхология и интервенционална пулмология“ (EABIP)

Научни съобщения в България