Лазерна ендохирургия

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

Съвременната интервенционална пулмология използва основно два вида лазер (Nd:YAG и Nd:YAP). Показани за третиране са пациенти с ендоскопски видими в лумена на трахея и бронхи туморни формации и трахеобронхиални стенози. Екстризинк компресиите не са показани за лазерна терапия. Последната може да се съчетае с дилатация, поставяне на стент и ендобронхиална радиотерапия при малигнени тумори. Този метод има бърз, непосредствен ефект в до 93% от случаите

Фиг. 1 Карцином варху карина преди и след три сеанса с Nd:YAG лазер