Клинични случаи

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

Електрохирургична резекция на доброкачествена формация в трахеята