История

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

Бронхологичното отделение е уникално за България и обучава лекари-специалисти от цялата страна. Създадено е от проф. д-р Антон Алтъпармаков, по-късно то се ръководи от известни лекари, специалисти пулмолози, като доц. д-р Ст. Христов,  проф. д-р Рангел Павлов, проф. д-р  Емил Г. Бенов, а от 2001  г. от проф. д-р Димитър Т. Костадинов.

В Бронхологичното отделение се извършват редица диагностични и терапевтични процедури, под локална и обща анестезия, на деца и възрастни, с флексибилна и ригидна техника. В последните години част от тези техники обособиха новото направление в пулмологията – „Интервенционалната бронхология“.

Фиг.1 Проф. д-р А. Алтъпармаков