За нас

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

Бронхологичното отделение на „Катедра по белодорбни болести“ при УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД е единственото звено в страната ни, където могат да се прилага широка гама от бронхологични диагностични и терапевтични процедури при възрастни и деца, включително новородени, с различни заболявания на белия дроб, медиастинума, плеврата и гръдната стена, под обща и локална анестезия, с флексибилна и/или ригидна техника.

Годишно тук се извършва бронхоскопска диагностика и терапия на повече от 1800 пациенти: щипкова и фиброщипкова биопсия, четкова и катетър-биопсия, бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ), трансбронхиална пункционна иглена биопсия (ТБПИБ),  трансбронхилна белодробна биопсия (ТББ), ендобронхиална лазерна терапия и електрокаутеризация, балонна дилатация при стенози, поставяне и смяна на трахеобронхиален стент, фотодиагностика и фототерапи на белодробен карцином, ендоскопска обем редуцираща терапия, ендоскопско затваряне на бронхоплеврална фистула, отстраняване на чуждо тяло от трахея и бронхи,  отстраняване на тъкан от трахея и бронхи с ригидна техника и др.

Заедно с ендоскопските техники в отделението може да се направи и трансторакална тънкоиглена биопсия (ТТАБ) и режеща (True-cut) биопсия на формации в медиастинума, гръдната стена, белия дроб и плеврата, под ехографски, СТ или рентгеноскопичен контрол.

Част от тези методики, добили популярност в последните години като интервенцинални бронхологични техники, са основа за развитието от отделението ни на Интервенционалната бронхология в България. 

Предмет на дейност:

 • Извършва се фибробронхоскопска и видеофибробронхоскопско диагностика и терапия – щипкова и фиброщипкова биопсия, четкова и катетър-биопсия, бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ) при деца и възрастни
 • Ригидна бронхоскопия при деца и възрастни
 • Извършва трансбронхиална пункционна иглена биопсия (ТБПИБ)
 • Трансбронхилана иглена биопсия под ехографски контрол (EBUS)
 • Трансбронхилна белодробна биопсия (ТББ)
 • Провежда ендобронхиална лазерна терапия и електрокаутеризация
 • Балонна дилатация при стенози
 • Поставяне и смяна на трахеобронхиален стент
 • Фотодиагностика и фототерапи на белодробен карцином
 • Ендоскопска обем редуцираща терапия чрез имплантиране на клапи
 • Ендоскопско затваряне на бронхоплеврална фистула
 • Отстраняване на чуждо тяло от трахея и бронхи
 • Отстраняване на тъкан от трахея и бронхи с ригидна техника и др.
 • Осъществява се трансторакална тънкоиглена биопсия (ТТАБ) и режеща (True-cut) биопсия на формации в медиастинума, гръдната стена, белия дроб и плеврата, под ехографски, СТ или рентгеноскопичен контрол.