Електрохирургия

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

Метод

В електрохирургията се използва променлив ток с висока честота (105 to 107 Hz) за да се генерира топилинна енергия, която коагулира, изпарява или изрязва тъкани в зависимост от приложената мощност. Напрежението се подава в обекта на интерес, чрез специален водач – електрод през бронхосокопа, като по този начин процеса се контролира ръчно в релано време. Налични са различни ендо електрохирургични инструменти за еднократна употреба – примки, катетър проби и щипки, които се подбират от интервенционалния специалист в хода на процедурата.

Индикации

С този метод се постига отстраняване на ендобронхиални бенигнени тумори и палиативно дезобструктиране при малигнени тумори.

Видео