Ендобронхиален ултразвук (EBUS)

"Бронхологично отделение" УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

Ендобронхиалното ултразвуково изследване се извъшва от квалифициран специалист, с видеобронхоскоп Olympus включен към ултразвуков процесор. Изследването се провежда под обща венозна анестезия и интубация с ригиден бронхоскоп Storz или супраглотисен въздуховод. Биопсиите се взимат със специални биопсични игли под директен ехографски контрол в реално време. Впоследствие взетия материал се изпраща за хистопатологично изследване в специализирано звено. За поставяне на патоморфологчна диагноза се провеждат допълнителни имунохистохимични и при необходимост генетични изследвания, по преценка на специалист патолог.